Đại Hội Công Đoàn CN CTCP - Viện Nghiên Cứu Dệt May Nhiệm Kỳ 2023-2028

Ngày: 27/03/2023 8:57:37 SA

Tiến tới Đại hội Công Đoàn các cấp, sáng ngày 24/03/2023, Công Đoàn Chi nhánh CTCP- Viện Nghiên Cứu Dệt May tại Tp. HCM đã tổ chức ĐHCĐ cơ sở nhiệm kỳ (2023-2028) thành công tốt đẹp!

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội.