Thông tin liên hệ

 • 345/128A Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM
  345/128A Tran Hung Dạo St., Cau Kho Ward, Dist 1, HCMC
 • 84-28 39201396
 • viendetmay.cnhcm@gmail.com

Phòng ban

Thử Nghiệm Giám Định
 • 84-8-39201194
 • ptntrsi@hcm.fpt.vn
Hiệu Chuẩn - Thiết Bị
 • (08)39201396 - 21
 • tientrsi@gmail.com
Đào Tạo & Tư Vấn
 • (028) 39201396
Sản Phẩm Thực Nghiệm
 • (028) 39201396
Giám Định & Chứng Nhận
 • (028) 38367959
 • giamdinhdetmaytphcm@gmail.com