Thông báo kích hoạt hệ thống phòng chống dịch Covid_19

Ngày: 04/05/2021 5:24:49 CH

Kính gửi:          - Các đơn vị thuộc Chi nhánh CTCP – Viện nghiên Cứu Dệt May;

                                         - Các đơn vị hợp tác với Công ty tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo chỉ đạo các cấp cơ quan Nhà nước, của UBND TpHCM và của Công ty Cổ phần _Viện Nghiên cứu Dệt May, CNCTCP_ Viện Nghiên cứu Dệt May tại Tp.HCM thực hiện ra thông báo và đề nghị các bộ phận, CBNV chấp hành nghiêm thông báo và kính mong Quý đơn vị hợp tác, Quý khách hàng thông cảm và tuân thủ theo tinh thần chống dịch. Theo chỉ đạo qua Thông báo số 391/TB-VTRSI về việc kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Trưởng Phòng Điều hành Công ty.

Để đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, CN CTCP – Viện Nghiên Cứu Dệt May đề nghị các đơn vị tại Chi nhánh kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở mức nghiêm ngặt nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y Tế.

1. Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh; vệ sinh lau chùi vật dụng bằng chất tẩy.

2. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc.

3. Đối với các đơn vị thường xuyên gặp gỡ khách hàng, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, giao tiếp.

4. Các cán bộ đã đi ra khỏi TP Hồ Chí Minh trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021, yêu cầu khai báo y tế theo quy định. Các đơn vị lập Danh sách theo dõi (biểu mẫu do Văn phòng chi nhánh cung cấp). Nếu có biểu hiện, triệu chứng cần khai báo cho Ban Lãnh đạo Chi nhánh hoặc cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, theo quy định.

5. Hạn chế người ngoài ra/vào Chi nhánh. Nếu cần thiết khách hàng đến làm việc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước khi vào Chi nhánh (tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ Chi nhánh).

Vui lòng nội dung:

Nội dung Thông báo/Công văn